MDM Zaštita doo se bavi poslovima bezbednosti i zdravlju na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine.

Sa timom stručnjaka, inženjera zaštite na radu, pomoći ćemo Vam da zaštitite vaše radnike od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, kao i vašu imovinu od iznenadnih neželjenih događaja.

Delatnost kojom se bavimo ogleda se u implementaciji, organizovanju, sporovođenju i unapređenju poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine, a u skladu sa važećim propisima, standardima i tehničkim normativima.

Najnovije vesti

Službeni Glasnik br. 101/05 i 91/151
Nov 05,2015

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjU NA RADU

Više...
Službeni Glasnik 91/2015
Nov 12,2015

Obaveštavamo Vas da je u „Sl. glasniku RS“, broj 91/2015 objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji se primenjuje od 13. novembra 2015. god.

Više...
Obaveze poslodavaca u sprovodenju zakona o bzr
Dec 10,2015

U skladu sa Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl.glasnik” RS 101/05 i 91/15):

Više...